KBRN Acil Müdahale ve Korunma Setleri

Acil Kaçış Maskeleri ve Özellikleri

Kaçış maskesi (KM), acil bir durumda en fazla 30 saniyede giyilebilmelidir.KM, zehirli endüstriyel kimyasallara ve KBRN savaş ajanlarına karşı en az 15 dakika koruma sağlayabilmelidir.

Biyolojik,Çevresel,Kimyasal ve Radyolojik Tespit Sistemleri

Biyolojik Tespit Cihazları

ENVI BioScout

 • Kullanımı ve bakımı kolay, biyolojik tehditlere karşı kullanılan, bina ya da araca sabitlenen bir dedektördür.
 • Yüksek duyarlılık ve erken uyarı vermesi sayesinde kullanıcılara tehdite karşı önlem alma zamanı tanır.

ENVI Assay System

 • ENVI Assay System Biodefence Test ( ENVI Tahlil Sistemleri Biyolojik Savunma Testi), biyolojik saldırının sözkonusu olduğu durumlarda sahadan alınan örnekleri anında tahlil eder.
 • Yedi ayrı test, yedi ayrı Biyolojik Savaş Ajanını ( BWA / Biological Warfare Agents) tespit olanağı sunar: Ricin Toxin ( Risin Zehiri), Botulinum Toxin ( Botulinum Toksini/ Zehiri-Botoks), SEB ( stafilokokkal enterotoksin B), POX ( Çiçek Hastalığı), Anthrax ( Şarbon), Yersinia Pestis/ Plague ( Veba), Fransicella Tularensis/ Tularemia ( Tularemi).
 • Özel bir eğitim gerektirmeden, kolaylıkla kullanılan, tek kullanımlık test kitleridir.

Çevresel Tespit Cihazları

EnviScreen Operix

 • EnviScreen Operix; sürekli, gerçek zamanlı çevresel etkenlerin ve KBRN ile ilgili durumların farkedilmesi ve önlem alınması için kullanılan bir bilgisayar yazılımıdır.
 • EnviScreen Operix; veri iletişimini sağlar, sensor uygulamalarını, saklanan verileri ve kullanıcı arayüzlerini bir araya getirerek gözlem yapılan alana dair ayrıntılı bilgi alınmasını sağlar.
 • Etkileşimli eğitim ve simülasyon uygulamaları sayesinde, acil durum yönetimi yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlar.
 • Olası tüm KBRN tehditlerine karşı onlarca farklı sensörün birarada gözlemlenmesine olanak tanır.
 • Tek bir bölge gözlemlenebileceği gibi, ülke çapında bir uygulama haline de getirilebilir.
 • Kapsamlı raporlama yapılabilir.

EnVision KBRN

 • EnVision KBRN, KBRN tehditlerinin tespitine dair, hızlı ve kolay kurulan / taşınan tam bir sistem sunar.
 • Gerçek zamanlı durum farkındalığı yaratarak, hızlı önlem ve müdahale olanağı verir.
 • GPS koordinatlarının sisteme aktarılması ile tehditin gözlendiği noktayı tespit edebilme imkanı tanır.
 • Kalibrasyon gerekmez.
 • EnviScreenTM KBRN ve Çevresel Gözlemleme Sistemi ile uyumludur.

Envision HRS

 • EnVision HRS ( Hazmat Response System), KRN tehditlerinin tespitine dair çözümler sunar.
 • Kimyasal Savaş Ajanları ( CWA), Zehirli Endüstriyel Kimyasallar ( TIC) ve radyoaktif tehditlere karşı, sahadan gerçek zamanlı bilgi edinilmesini sağlar.
 • Sisteme dahil edilebilecek farklı modüllerle sürekli geliştirilebilir.

Kimyasal Tespit Cihazları

 • Kimyasal Savaş Ajanları ( CWA) ve Zehirli Endüstriyel Kimyasallar ( TIC) için kullanımı kolay bir el dedektörüdür.
 • Geliştirilebilir kütüphaneleri ile tespit ettiği kimyasallarda çeşitlilik sağlar.
 • Kalibrasyon gerektirmez.
 • Eklenebilen aksesuarlarla kapasitesi geliştirilebilir ( Radyasyon Modülü, Biyolojik Okuyucu Modül, GPS Modülü, Kulaklık).

ChemProDM

 • Kimyasal Savaş Ajanları ( CWA) ve Zehirli Endüstriyel Kimyasallar ( TIC) tespiti içindir.
 • Araç uygulamaları ve sabit uygulamalar için uygun, kullanımı kolay bir dedektördür.
 • Geliştirilebilir kütüphaneleri ile tespit ettiği kimyasallarda çeşitlilik sağlar.
 • Kalibrasyon gerektirmez.

ChemProFXi

 • Kimyasal Savaş Ajanları ( CWA) ve Zehirli Endüstriyel Kimyasallar ( TIC) tespiti içindir.
 • İç ve dış mekanlarda, sabit uygulamalar için uygun, kullanımı kolay bir dedektördür.
 • Geliştirilebilir kütüphaneleri ile tespit ettiği kimyasallarda çeşitlilik sağlar.
 • Kalibrasyon gerektirmez.

Radyolojik Tespit Cihazları

RanidPORT – N & RanidPORT – N Industrial

 • RanidPORT çözümleri, radyoaktivite ve radyoaktif malzemelerin mevcudiyetinin tespitinin ve tahlilinin hızlıca yapılabilmesini sağlar.
 • RanidPORT-N, iç mekan uygulamaları için tasarlanmış iken, dış mekan uygulamaları için RanidPORT-N Industrial kullanılır.
 • Havalimanı, liman, endüstri bölgesi, ülke sınır kapıları, hizmete özel binaların girişleri gibi alanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
 • Nal(TI) sintilatör ile donatılmıştır.
 • Dahili kamera sistemi ile sürekli gözlem olanağı verir ( Opsiyonel).
 • EnviScreenTM KBRN ve Çevresel Gözlemleme Sistemi ile uyumludur.

RanidPRO FX

 • RanidPRO FX, radyoaktivitenin varlığında performansı yüksek bir tanımlama aracıdır.
 • RanidPRO FX, kesintisiz bir şekilde ortamdaki radyoaktiviteyi ölçer, tespit eder ve tanımlar; kullanıcıya anlaşılır çıktılar sunar.

RanidPRO200

 • RanidPRO200, radyoaktivitenin varlığında performansı yüksek birtespit ve tanımlama aracıdır.
 • RanidPRO200, ortamdaki radyoaktiviteyi ölçer, tespit eder ve tanımlar; kullanıcıya anlaşılır çıktılar sunar. Bu veriler, aynı anda akıllı telefon veya –çantaya monte- mini bilgisayardan görülebildiği gibi kumanda merkezine de aktarılabilir.

RanidSONNI

 • RanidSONNI, radyolojik serpintinin olası olduğu alanlarda ( nükleer reaktörler, bomba patlaması sonrası, deprem sonrası hastane ve tıbbi görüntüleme yapılan binaların civarında v.b.) kullanılan bir keşif aracıdır.
 • Ayrıntılı bir eğitim gerektirmeden, radyolojik ve nükleer tehditin varlığını tespit eder, tehditi tahlil eder ve verileri anında sunar.