Acil Müdahale ve Korunma Ekipmanları

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ;

  • Covid,
  • Ebola,
  • Mers,
  • Kuş Gribi,
  • Sars

gibi ölümcül virüslerin bulaşması ve önlenmesi amacı ile yapılacak olan müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere başlangıç seviyesinden en üst seviyeye kadar korunma ekipmanlarından oluşan setler, global iş ortaklarımız ile beraber müşterilerimizin ve paydaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır.

İtfaiye, madencilik, kimya endüstrisi vb. yüksek risk içeren alanlarda acil korunma ve müdahale setleri ile iş güvenliği maksimum seviyede sağlanmaktadır.