Üniversite Güvenlik Çözümleri

Üniversite Güvenlik Çözümleri

Son zamanlarda güvenlik zafiyetlerinden kaynaklı üniversitelerimizde meydana gelen talihsiz ve üzücü olayların artmış olması nedeniyle YÖK tarafından yeni güvenlik önlemleri devreye sokulmuştur.

Bu kapsamda ARD GRUP SAVUNMA olarak güvenlik zafiyetlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik sizler için hazırladığımız yeni güvenlik paketlerimizi  inceleyebilirsiniz.

Standart Paket

Gelişmiş Paket

Profesyonel Paket

YÖK Basın Bildirgesinden

15-01-2019 Tarihli YÖK Basın Bildirgesinden Alıntı:

“Bilindiği üzere yükseköğretim kurumlarının odaklanması gereken iki husus nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücünün oluşturulmasıdır. Akademik özerklik ile güvenlik arasındaki hassas ilişkiyi de dikkate alarak akademik personel, idari personel ve öğrencilerimizin huzur ve güvenini önemsemekteyiz.

1- Huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet / vakıf bütün üniversiteler dâhil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması,

2- Üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması,

3- Fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması,

4- Üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi.”